Музичний керівник

 

Музичний керівник

Працюю на середніх та старших групах нашого садочка. Впроваджую в своїй роботі  поєднання українських народних скоромовок, забавлянок, поспівок, пісень з технікою  body percussion, на національному матеріалі; втілюю орфівську концепцію; логоритмичну триаду: музика-слово-рух; мнемотаблиці; активне ритмо-слухання; ритмомузикування.

Завдання музичного виховання у дитячому садочку
  1. Виховувати любов та інтерес до музики. Тільки розвиток емоційної

чутливості та сприйнятливості дає можливість широко використовувати

виховний вплив музики.

  1. Збагачувати враження дітей, знайомлячи їх у виразно організованій системі

з різноманітними музичними творами і використовуваними засобами

виразності.

  1. Залучати дітей до різноманітних видів музичної діяльності, формуючи

сприйняття музики і найпростіші виконавські навички в області співу,

ритміки, гри на дитячих інструментах. Знайомити з початковими елементами

музичної грамоти. Все це дозволить їм діяти усвідомлено,невимушено,

виразно.

  1. Розвивати загальну музикальність дітей (сенсорні здібності, ладовий слух,

почуття ритму), формувати співочий голос і виразність рухів. Якщо в цьому

віці дитину навчають і долучають до активної практичної діяльності, то

відбувається становлення і розвиток усіх його здібностей.

  1. Сприяти початкового розвитку музичного смаку. На основі отриманих

вражень і уявлень про музику проявляється спочатку виборче, а потім

оціночне ставлення до виконуваних творів.

  1. Розвивати творче ставлення до музики перш за все в такій доступній для

дітей діяльності, як передача образів у музичних іграх і хороводах,

застосування нових поєднань знайомих танцювальних рухів, імпровізація

поспівок. Це допомагає виявленню самостійності, ініціативи, прагнення

використовувати в повсякденному житті вивчений репертуар, музикувати на

інструментах, співати, танцювати. Звичайно, такі прояви більш характерні для

дітей середнього та старшого дошкільного віку.