Звіт завідувача про роботу закладу в 2020-2021 н.р.

Звіт завідувача ДНЗ № 88 «Катюша» про роботу закладу
в 2020 -2021 навчальному році

I. Загальна характеристика закладу.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 88 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом, Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом та іншими нормативно-правовими актами.
Власником ДНЗ є Управління освіти Краматорської міської ради, яке здійснює фінансування дошкільного закладу.
Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за:
– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом здійснюю я, Трунова Наталія Анатоліївна, завідувач ДНЗ (ясла-садком) № 88 з жовтня 2016 року.
Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.
Я, як завідувач, забезпечую:
– реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
– дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;
– у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
– приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі.
Проектна наповнюваність дошкільного закладу становить 158 дітей, фактична наповнюваність, у середньому – 225 дитини. Завантаженість на час проведення експертизи у закладі – 214 дітей, перевантаження складає – 36%.

Заклад розрахований на 11 груп. Працюють 10 груп. У приміщенні вільної групи знаходиться кабінет практичного психолога. Серед працюючих груп:
 2 групи для дітей раннього віку з російською та українською мовами навчання та виховання;
 8 груп для дітей дошкільного віку.
Серед яких:
 6 груп з українською мовою навчання та виховання;
 3 групи – з пріоритетними напрямками діяльності (валеологічна, англійська та математична);
 4 групи – спеціального призначення, для дітей з порушенням опорно-рухового апарату.
Контингент вихованців дитячого закладу – це діти раннього і дошкільного віку від 2 до 6 років.
Режим роботи закладу – п´ятиденний:
 3 груп працюють за режимом – 12 годин: з 6.00- 18.00;
 5 групи працюють за режимом – 10,5 годин: з 7.00-17.30;
 2 групи працюють за режимом – 9 годин: з 7.30-16.30.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження дитини та обов’язково дитина повинна бути зареєстрована у черзі на вступ до дошкільного закладу (звичайним способом або в електронній черзі).

II.Кадрове забезпечення.

Дошкільний навчальний заклад №88 «Катюша» на 100%, як і всі минулі навчальні роки, укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. У закладі працює 57 співробітників, серед яких 25 складають педагоги.
З них: 18 вихователів, 1 вихователь-методист, 1 практичний психолог, 2 інструктора з фізичної культури та 2 музичний керівника.
– 10 педагогів з кваліфікаційною категорією – «спеціаліст вищої категорії»;
– 1 педагог має звання – старший вихователь;
– 1 педагог має звання – вихователь-методист;
– 3 педагогів з кваліфікаційною категорією – «спеціаліст першої категорії»;
– 2 педагог з кваліфікаційною категорією – «спеціаліст другої категорії»;
– 10 педагогів з кваліфікаційною категорією – «спеціаліст».

Педагоги дошкільного закладу – це єдиний творчий педагогічний колектив, впевнений, що до дітей треба ставитися з особливою увагою та турботою. Виховання та навчання дітей здійснюють досвідчені педагоги, які мають спеціальну педагогічну освіту: вищу освіту мають 18 педагогів, середньо-спеціальну – 6 педагога.
Стаж роботи педагогів:
– До 5 років – 3 педагога;
– До 10 років – 2 педагоги;
Більше 10 років – 20 педагога.

Лікувально-профілактичну роботу в закладі здійснюють:
– старша медична сестра( Мощенко А.В) – має вищу кваліфікаційну категорію.
– медична сестра басейну ( Моісєєва О.Л)– має вищу кваліфікаційну категорію.

III.Організація освітньо-виховного процесу та пріоритетні напрямки діяльності 2019/2020 навчального року

Головна мета – сприяння формуванню фізично, психічно та духовно здорової особистості, з яскраво виявленою компетентністю в різних видах діяльності.
Визначивши кінцевою метою своєї діяльності гармонію фізичного, психічного та духовного розвитку дитини, педагогічний колектив дошкільного закладу для цього ставив перед собою такі завдання:
1. Підвищити ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи та фізичної підготовки дітей шляхом оволодіння знаннями та навичками з різних видів спорту.
2. Розвивати мовленнєву компетентність шляхом поглибленого знайомства з новими соціально-побутовими та фантастичними казками.
3. Забезпечувати соціальний досвід дітей у різних видах діяльності задля розвитку морально-духовного потенціалу.

Реалізація фізкультурно-оздоровчих завдань приділялась більш значна увага, тому що турбота про здоров’я дошкільників була завжди пріоритетним завданням закладу і в ньому створені належні умови для повноцінного розвитку та оздоровлення дошкільників: обладнанні фізкультурний зал, басейн, кабінет масажу та лікувальної фізкультури. Потягом дня працівники в своїй діяльності використовували циклограму фізкультурно-оздоровчої роботи, яка дозволяла наповнити кожен день дитини різноманітними формами та методами оздоровчої діяльності.
Враховуючи особисті запити та можливості дітей в ДНЗ впроваджувалися інноваційні технології – степ-аеробіки та сінхронне плавання, для чого під керівництвом інструктора з фізичної культури – Котляр І.П. працював гурток зі степ-аеробіки «Степ-клеп», а під керівництвом інструктора з плавання Головіної О.П., гурток „Поплавок”, підсумком занять в яких стали показові виступи дітей на святах, розвагах.

Відповідно вимогам цільової комплексної Програми розвитку та функціонування української мови в Донецькій області, в ДНЗ працює 7 груп з українською мовою навчання, в яких виховується 150 дітей.
Особлива увага педагогами приділяється інтеграції завдань розвитку мовленнєвої компетентності з іншими видами діяльності – ігровою, трудовою, художньою, руховою.
В роботі з дітьми вихователі використовували тематичні заняття на яких поєднували роботу з лексики, фонетики та різні форми спілкування, включення інтерактивних ігор та вправ до повсякденної діяльності дітей.
Музичними керівниками та інструкторами з фізвиховання були організовані цікаві розваги та свята «Українські вечорниці», «Масляна», дозвілля «Козацькому роду нема переводу».
На чудових відкритих заняттях педагоги Овсієнко О.О.,. Татькова І.В., Белянінова О.І., Базарна Т.М., Маланінець І.М., Дрьомова Т.В. показали колегам майстер клас в володінні українською мовою та в використанні на практиці цікавих ігрових технологій.
Цілеспрямованою була і робота з батьками. Протягом року робота з батьками проводилась виключно за допомогою інтернет-ресурсів ( сайт ДНЗ, фейсбук, групові вайбер-спільноти) та індивідуальні консультації. Анкетування батьків проводилось вихователями за допомогою таблиць на гугл диску.

За результатами роботи з вирішення завдань розвитку мовленнєвої компетентності:
– створено мовленнєве середовище для спілкування українською мовою;
– покращився мовленнєвий стан вихованців україномовних груп та педагогів;
– зібрано багатий наочний, дидактичний та мовленнєвий матеріал для розвитку у дітей українського мовлення;
– вивчені матеріали етнопедагогіки та народознавства (обряди, традиції, одяг, посуд, українська іграшка, обрядові дійства, промисли).

Для активізації роботи з формування у дітей морально-духовного потенціалу вихователем-методистом з педагогами були проведені: консультації «Сучасні тенденції в організації духовно-морального виховання дошкільників», методична година «Методи, засоби і прийоми морально-духовного виховання», які дозволили підвищити рівень знань педагогів з даної проблеми і дали можливість продемонструвати свої вміння під час відкритих показів занять у травні місяці. Підведення підсумків роботи відбулося на педраді «Формування духовно-моральної компетенції дошкільників» та під час проведення педагогічного аукціону «Цікавинки в духовно-моральному вихованні».
В роботі з дітьми вихователі використовували тематичні заняття, на яких ознайомлювали дошкільників з правами та обов’язками. Запам’яталися дітям конкурс проектів «Зроби добру справу», виставка колажей «Наша група найдружніша», тиждень «Коли спілкуватися приємно».
Вихователі усіх вікових груп створювали сприятливі умови щодо емоційного та психологічного комфорту дітей під час перебування у дитячому закладі, відчуття емоційного комфорту, захищеності, задоволення вихованців, позитивні емоції, творчі самоствердження, розвиток обдарованості – найголовніші елементи для виховання благополучної врівноваженої особистості.
Впродовж навчального року всі вихователі працювали в умовах забезпечення максимальної індивідуалізації навчально-виховного процесу, досягли значних результатів і створили умови творчої діяльності для кожної дитини.
Особливого значення у цьому процесі набула діяльність груп з пріоритетними напрямками роботи (валеологічна, математична та англійська).
Роботу за пріоритетним напрямком вихователі будують на підставі парціальних програм, з урахуванням рівня знань дітей, інтегруючи спеціальні знання в усі види діяльності. Окрім цікавих занять та ігор з вихованцями груп проводяться КВК, вікторини, конкурси, в яких беруть активну участь і батьки вихованців.
В валеологічній групі – вихователі групи № 8 Лукіна С.А. та Гульчак З.О. здійснюють діяльність за парціальною програмою Лохвицької. – «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати». Один раз на тиждень в цій групі проводяться заняття з валеології, за регламентом, як класичні, так і комбіновані з іншими видами занять. Педагогами групи був складений перспективний план роботи за певним напрямком, розроблений паспорт групи, формується та поповнюється педагогічна скарбничка кращих конспектів занять та інших форм роботи валеологічного напрямку, розроблені практичні матеріали (добірки дидактичних ігор, альбоми «Лікарські рослини», «Наш квітник», «У саду та на городі»), обладнана лабораторія, де малюки залюбки ставлять власноруч різні досліди та експерименти. Робота за напрямком проводиться за допомогою тематичного планування. Підсумками роботи над кожною темою стають оформлені дітьми проекти у вигляді стінгазет в яких відображаються знання дітей з різних галузей. Біля них діти самостійно організовують диспути, складають фантастичні історії, казки.
В англійській групі – вихователі Говоруха Є.Л. та Миргородська Л.О. здійснюють діяльність за парціальною програмою Шкваріної Т.М. «Англійська мова для дітей дошкільного віку», інтегруючи пріоритетний напрямок не тільки в пізнавальну діяльність, а й в ранкову гімнастику, режимні моменти, прогулянку. Музичний керівник та інструктор з фізичного виховання активно допомагають педагогам в реалізації напрямку. В групах зібрана багата дидактична база – картинки про Англію, з її особливостями, добірки віршів та пісень на закріплення назв тварин, частин тіла, транспорту, овочів та фруктів. Обладнані в групі туристичні бюро, дозволяють дітям перетворитися на екскурсоводів і розповідати чудові історії про Англію та її мешканців. Закріплюють знання діти за допомогою художнього слова, театральних вистав, ігор – драматизацій .
Педагоги групи № 10 – Овсієнко О.О. та Татькова І.В. наполегливо впроваджують технологію розвитку у дітей математичних та конструктивних здібностей за допомогою Лего цеглинок. Підготували умови для реалізації, розробили дидактичне забезпечення і в наслідок плідної роботи отримали хороші результати: діти навчилися використовувати схеми, планувати діяльність, концентрувати уяву; систематизувати і класифікувати; збагатився внутрішній світ, розвинулася фантазія.
З успіхом впроваджують пісочну терапію вихователь групи №8 Гульчак З.О. та практичний психолог Борщевицька Н.М. Ці заняття допомогли розвинути уяву дошкільників, сформувати позитивне ставлення до себе і навколишнього світу, висловити та підвищити свій творчий потенціал і гармонізувати емоційний стан, удосконалити координацію рухів, дрібну моторику, орієнтацію у просторі та на площині, проявляти вербальну і невербальну активність, допитливість, сформувати навички позитивної комунікації, а головне позбавити дітей від страхав та психологічних травм.
Плодотворно працював хореографічний гурток «Грація», яким керує музичний керівник – Олійник Л.О. Діти із задоволенням відвідують її заняття і виступають на святах.
Аналіз виконання річних завдань за визначеними напрямками вказує на такі досягнення колективу:
 створено перспективне планування роботи з дітьми;
 систематизовано дидактичний матеріал для розвитку логіко-пізнавальних здібностей дітей, для становлення творчої особистості та розвитку мовлення за темами та віковими можливостями;
 створені картотеки основних дидактичних форм роботи з дітьми;
 організована систематична, цілеспрямована робота за пріоритетними напрямками через інтеграцію профілю у всі види діяльності;
 активно впроваджуються елементи сучасних інноваційних технологій Н.В. Гавриш, ТРВЗ;
 вдосконалено творчий потенціал, знання педагогів, налаштованих на постійний пошук нових технологій, форм і методів роботи, стимулювання пошукової діяльності;
 налагоджено роботу з музеєм, працівники якого постійно приїжджають до дитячого садочка з цікавими виставками та дають можливість дітям прийняти участь у театралізованих виставах та попрактикуватися у різних видах мистецтва;
 забезпечено достатній рівень оволодіння українською мовою педагогічним та обслуговуючим персоналом україномовних груп.

У ДНЗ цілеспрямовано проводиться робота з формування у дітей мотиваційної підготовки до шкільного навчання. Були підготовлені до школи 64 дитини. За психологічними критеріями усі обстежені діти готові до навчання, сформовані навички навчальної діяльності. Діти мають достатній рівень сформованості самостійності, вміють слухати та виконувати вказівки дорослих. Обстеження дітей за сферами Базового компоненту не відбулося через введення карантинних заходів.

IV.Робота медичного персоналу.

Як завідувач ДНЗ забезпечую роботу медичного обслуговування та проведення лікувально-профілактичних заходів в дошкільному закладі.
Медичне обслуговування здійснювалося медичними працівниками, які входять до штату закладу і спеціально закріпленим медичним персоналом міської поліклініки. Передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів та надання невідкладної медичної допомоги. Головним завданням старшої медичної сестри Мощенко А.В. був постійний контроль за захворюваннями дітей, виявленням причин в рамках ДНЗ та їх профілактика.

В практику роботи впроваджувалися як традиційні, так і нетрадиційні методи загартовування: аромотерапія, вітамінотерапія натуральними харчовими продуктами тощо. Форми фізкультурно-оздоровчих заходів та робота з питань прищеплення дошкільникам навичок збереження та зміцнення власного здоров’я сприяли загальному фізичному розвитку, і дали результати зі зниження захворюваності до 1,5 % , що на 0,2 % менше ніж в минулому році. Захворювання інфекційними хворобами знизилися на 0,6%. Багато відсотків захворювань дали діти груп раннього віку. Діти приходять до садочку ослаблені, не підготовлені. Молоді батьки не доліковують хворобу до кінця, що дає ускладнення та повторні випадки.

На диспансерному обліку знаходилися 110 дитини, що на 17 менше, ніж в минулому році з них:
Ортопед – 189,
Фтізіатр – 0;
Педіатр–3;
Кардіолог-5;
Невропотолог-4,
Окуліст-8.
Особливу тривого викликає зростання кількості диспансерних дітей у лікаря педіатра-на 3% за рахунок дітей із захворюванням шлунково-кишкового тракту, окуліста на 2%, невропатолога на 7% та значно змінилася важкість діагнозів-1 дитина з ДЦП.

З кожним роком підвищувався відсоток дітей потребуючих дієтичного харчування. А в цьому році він значно знизився.
Старша медсестра проводила консультування з батьками дітей, які поступали до ДНЗ- «Як підготувати дитину до дитячого садочка» тощо. Нажаль більшість батьків не прислуховувалися к порадам в силу своєї низької культури, тому ми вирішили проводити кожен вівторок індивідуальні зустрічі з батьками, діти яких на адаптації з метою обговорення хвилюючих питань. І ця робота дала певні результати. Адаптація дітей пройшла без ускладнень. Випадків розладу шлунку ні одного не зареєстровано.

Адміністративних і дисциплінарних покарань з боку санітарної епідеміологічної станції відносно питань охорони життя та здоров’я дітей у цьому році не зареєстровано.

Корекційна робота

В ДНЗ працюють 4 спеціальних групи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Для роботи цих груп створені усі необхідні умови. Для узгодження роботи вузьких спеціалістів та вихователів була розроблена модель взаємодії, яка корегує усі види рухливої та корекційної роботи. Якісне виконання кожним учасником педагогічного процесу своїх функцій дозволили досягти певних результатів.

V.Організація харчування в ДНЗ.

Велика увага в дошкільному навчальному закладі приділялася організації правильного харчування дітей, забезпечення безпечного дитячого харчування, необхідного асортименту продуктів у залежності від перспективного двотижневого меню з урахуванням пори року, технології та якості приготування страв, тощо.

У дошкільному навчальному закладі виконується режим харчування (триразове харчування, змінні відносно пори року графіки видачі їжі, дотримання режиму харчування в групах тощо).

Педагоги на чолі зі старшою медичною сестрою намагаються прищеплювати навички до вживання здорової їжі як вихованцям, так і їх батькам. З цією метою проводяться різні заходи. Впливовим на батьків у минулому році були індивідуальні та групові бесіди медсестри з батьками. Тематичні дні здорового харчування, в яких діти разом з батьками приймають активну участь. На групових та загальних зборах постійно розглядаються питання дитячого меню, організації харчування дітей у повсякденні, в вихідні та святкові дні.

Для забезпечення відповідного асортименту продуктів комісією по харчуванню складається перспективне меню з обов’язковим дотриманням норм. Продукти харчування постачаються регулярно за встановленими нормами та зберігаються відповідно строкам реалізації. Контроль за харчуванням здійснюється завідувачем, старшою медичною сестрою і триває на всіх етапах приготування їжі.

Домашнє харчування має доповнювати раціон дитячого садка. З метою інформування батьків про продукти та страви, які отримує дитина в дитячому садку, щодня біля входу вивішувалося меню, а в групах, які мають окремі виходи – у роздягальнях. Крім того, вихователі та медичні працівники дошкільного закладу дають батькам поради з організації правильного та безпечного харчування.

VI. Аналіз роботи по зверненню громадян з питань діяльності ДНЗ

Всі звернення батьків фіксуються в Журналі звернення громадян. Аналізуючи зауваження та пропозиції батьків, батьківського комітету хочеться відмітити, що батьків переважно турбують відносини між дітьми та між батьками і вихователями (так званий адаптаційний період) та очікування місця в садочок.
Всі звернення батьків розглядаються індивідуально, при потребі висвітлюються в колективі, зауваження та пропозиції батьків щодо поліпшення надання освітньо-виховних послуг беруться до уваги адміністрацією закладу.

VII. Робота по зміцненню матеріально-технічної бази.

Зміцнення матеріально-технічної бази, ремонт приміщень, придбання м‘якого інвентарю, миючих засобів та інше здійснювалося завдяки допомозі благодійних організацій та батьків.
Протягом року було придбано:
• миючи та дезинфікуючі засоби (100%) – 24410 грн. (УО);
• медичні засоби (100%) – 984 грн. (УО);
• іграшки та дидактичне забезпечення (90%) -17934грн. (УО);
• канцелярські товари (80%)- 6765грн (УО);
• туалетний папір (100%) – 1745грн. (УО);
• серветки паперові (100%)- 4636грн. (УО);
• лампочки ЛЕД15 (80%) – 5191 грн. (УО);
• катріджи для води – 570 грн. (УО);
• пісок (100%) – 5700грн. (УО);
• музичний центр – 3480 грн. (УО);
• дитячий павільон гр. № 10 – 7864 грн. (батьки);
• ремонт спальної кімнати та заміна 4 дверей – 15 000 (батьки)
• телевізор гр.№ 9 – 4500 грн.(батьки)
• малі архітектурні споруди на ігрових майданчиках гр. №5 та №4 – 13 000 (батьки)

Ремонт технологічного обладнання виконано на 87667 грн. за рахунок УО і на початок нового навчального року все працює . Посудом укомплектовані на 170%, постільною білизною на 200%.

Отже, фінансова допомога батьків та спонсорів, небайдужість і творчість колективу сприяли тому, що дошкільний заклад має охайний, привабливий вигляд, створене просторово – розвиваюче ігрове середовище, що відповідає принципам динамічності, розвитку, спонукає дітей до гри та пізнавальної діяльності.
Я, як керівник ДНЗ №88 «Катюша», і надалі буду робити все що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.