Освітня програма на 2021-2022 н.р.

Освітня програма комунального  дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) №88 «Катюша» комбінованого типу Краматорської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

ВСТУП

Освітня програма діяльності дошкільного навчального закладу зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя та створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.

Цілі і завдання Освітньої програми дошкільного навчального закладу визначаються відповідно до його Статуту. Заклад прагне задовольнити потреби громадян відповідної території мікрорайону міста в здобутті дошкільної освіти, забезпечити відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей відповідно до санітарно-гігієнічним вимог та забезпечувати їх дотримання. Освітня програма враховує потреби дитячого контингенту.

Мета Освітньої програми: створення в дошкільному навчальному закладі освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну і доступну освіту, що забезпечує рівні стартові можливості для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, як основи їх успішного навчання в школі в умовах інтеграції зусиль сім’ї і закладу дошкільної освіти.

Основні завдання освітньої програми:

  1. Створення системи управління якістю освіти дошкільників шляхом введення:

– нових форм організації освітнього процесу (перевага надається ігровій діяльності дітей –  спільній і самостійній);

–  нових освітніх технологій;

– оновлення методичного і дидактичного забезпечення, впровадження інформаційних технологій в освітній і управлінський процес.

  1. Створення системи консультування і супроводу батьківської громадськості у питаннях:

– освіти і розвитку дітей раннього та передшкільного віку;

– підготовки дітей до шкільного навчання дітей;

– для удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи;

– використання інноваційних педагогічних та ІКТ технологій в освітньому процесі.

  1. Удосконалення стратегії і тактики побудови розвивального середовища дошкільного закладу, що враховує принцип динамічності і розвиваючого навчання, вікові психологічні і фізичні особливості вихованців та сприяє самореалізації дитини в різних видах діяльності:

– зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

– розвиток системи управління ЗДО на основі підвищення компетентності батьків з питань взаємодії з дошкільною установою.

Призначення закладу дошкільної освіти полягає у наданні дітям якісної дошкільної освіти і виходить із визначеного у сучасній психолого-педагогічній науці поняття про те, що саме забезпечення емоційного благополуччя дитини в умовах сім`ї і дошкільного закладу стає запорукою її успішного розвитку  і є головним критерієм оцінки його результату. Реалізація завдань полягає у забезпеченні емоційного благополуччя,  що сприяє розвитку  фізичного, психічного, соціального здоров’я  та повноцінній пізнавальній активності дитини, яка призведе до її успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи.

Розділ І. ОСОБЛИВОСТІ  ФУНКЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) №88 «КАТЮША» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ   КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Повна назва дошкільного навчального закладу (за Статутом)Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №88 «Катюша» комбінованого типу Краматорської міської ради
Адреса закладу84331, Донецька обл. м.Краматорськ, бул. Краматорський, 23
Телефон8(06264)5-77-48
E-mailkatiusha88kr@ukr.net
сайтhttp://katusha.in.ua
Прізвище, ім’я, по батькові завідувача закладуТрунова Наталія Анатоліївна
Прізвище, ім’я, по батькові вихователя-методиста закладуВисторопська Тетяна Володимирівна
Дата заснування закладу01.09.1985р.
Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції СтатутуЗатверджено рішенням міської ради  від 10.10.2014   № 42/VI-217                      

 

Профіль закладу за статутом та робочим навчальним планомЗаклад комбінованого типу,

Фізкультурно-оздоровчий  напрям роботи

Мова навчанняУкраїнська
Кількість педагогічних працівників25
Кількість функціонуючих груп 

 

Всього груп – 10:

–        раннього віку – 2;

–        дошкільного віку – 8;

–        спеціального призначення – 4

Основні концептуальні підходи до розробки Освітньої програми базуються на основі чинного законодавства відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), інших нормативно-правових актів.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 110 днів:

літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів, останній тиждень жовтня,

зимові – 10 календарних днів з 1 січня  по 10 січня,

весняні – 5 календарних днів, останній тиждень березня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча, художньо-продуктивна  та мовленнєво-комунікативна діяльність.    

Режим роботи закладуз 06.00 до 18.00

3 групи – 12 годинний режим роботи

5 груп  – 10,5 годинний режим роботи

2 групи – 9 годинний режим роботи

№ групиПІБ вихователівРежим роботи
1Капліна Г.М.

Абрамова Н.Ю.

6.00-18.00
2Миргородська Л.О.

Говоруха Е.Л.

7.00-17.30
3Руденко І.В.

Кулініч В.М.

7.00-17.30
4Дрьомова Т.В.

Базарна Т.М.

7.00-17.30
5Горюшко В.А.7.30-16.30
6Сичова В.М.

Кравченко Т.О.

7.00-17.30
7Полянська О.А.

Лукіна С.А.

7.00-17.30
8Гульчак З.О.

Маланінець І.М.

6.00-18.00
9Белянінова О.І.7.30-16.30
10Овсієнко О.О.

Татькова І.В.

6.00-18.00

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВАНТАЖЕННЯ

 З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у 2021-2022 навчальному році в закладі дошкільної освіти загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Робочий навчальний план

комунального дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) №88 «Катюша» Краматорської міської ради

 

 

 

 Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Рання

( від 2 до 3 років)

Молодша         СередняСтарша
(від 5 до 
6 років)
(від 3 до 4

років)

(від 4 до 5

років)

Ознайомлення з соціумом1123
Ознайомлення з природним довкіллям1112
Художньо-продуктивна діяльність:

Образотворча діяльність

Музична діяльність

 

1

2

 

2

2

 

3

2

  

3

2

Сенсорний розвиток1 –
Логіко-математичний розвиток112
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування223 

3

 

Здоров’я та фізичний розвиток2333
Корекційні заняття222
Загальна кількість занять на тиждень891115
Гурток  англійської  мови(група з пріор.)1
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину
(в астрономічних годинах)
1,43,55,38.3
     

Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Навчальне навантаження: тривалість проведення занять – спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.

Тривалість одного заняття:

у групі раннього віку – 10 хвилин;

у групі молодшого дошкільного віку – 15 хвилин;

         у групі середнього дошкільного віку  – 20 хвилин;

у групі старшого дошкільного віку – 25 хвилин.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня у  першій молодшій та різновіковій групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Такі заняття поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Реалізації освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно).

Щоденно проводиться одне інтегроване для закріплення набутих дітьми знань і вмінь у різних видах їх діяльності протягом дня. При цьому забезпечено нормативні вимоги до тривалості статичного навантаження у положенні сидячи на одному занятті, а саме:

у групі раннього віку – 10 хвилин;

у групі молодшого дошкільного віку – 15 хвилин;

у групі середнього дошкільного віку  – 20 хвилин;

у групі старшого дошкільного віку – 25 хвилин.

Виконання домашніх завдань від дітей педагогами закладу дошкільної освіти не вимагається.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з  І молодшої групи. Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин; від 3 до 4 років 20 хвилин від 4 до 5 років – 25 хвилин; від 5 до 6  років – 25-30 хвилин.

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень.

З метою підвищення якості освітнього процесу в закладі надаються додаткові освітні послуги у вигляді секцій, гуртків та груп з пріоритетним напрямком.

№групиНазва гуртка, секції, факультЧас проведеннявідповідальнийпрограма
18,10«Степ-клеп»- спортивнийП’ятниця

12.00-12.30

Котляр І.П.Перспективне плануваня затверджене на педраді ЗДО.
25,8,10«Грація»-хореографічнийВівторок, четвер

15.30-16.00

Олійник Л.О.Перспективне планування затверджене на педраді ЗДО.
35,8,10«Дельфінчик»- з плаваннясереда

12.00-12.30

Головіна О.П.Перспективне планування затверджене на педраді ЗДО.
42,10«ЛЕГО»- з конструюваннячетвер

15.30-16.00

Миргородська Л.О.

Говоруха Е.Л.

Овсієнко О.О.

Татькова І.В.

Перспективне планування затверджене на педраді ЗДО.

 

№групиПріоритетний напрямвідповідальнийпрограма
18валеологічнийГульчак З.О.

Маланінець І.М.

Перспективне плануваня затверджене на педраді ЗДО.
210математичнийОвсієнко О.О.

Татькова І.В.

Перспективне планування затверджене на педраді ЗДО.
32математичнийМиргородська Л.О.

Говоруха Е.Л.

 

Перспективне планування затверджене на педраді ЗДО.

Розділ ІІ.  Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна діяльність.

У освітньому процесі ЗДО передбачено використання різноманітних форм організації педагогічного процесу, зокрема заняття різних видів і типів, індивідуальна робота, пошукові ситуації, освітні ситуації, екскурсії,  спостереження, організовані ігри тощо.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми.

Види занять за змістовими напрямами освітньої роботи:

–  з фізичного розвитку ( фізична культура, валеологічне виховання);

– з пізнавального розвитку (ознайомлення з соціумом, з природним довкіллям, логіко-математичний розвиток);

–  з мовленнєвого розвитку (зв’язне мовлення, поповнення словника, граматична складова мовлення, граматика,  в т.ч. підготовка руки до письма);

– з художньо-продуктивної діяльності (образотворча, літературна та музична діяльність) .

Форма планування роботи з дітьми

При організації роботи ЗДО всі працівники керуються планом роботи закладу на навчальний рік, який розглядається на педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується керівником закладу.

Планування у вікових групах та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами відповідно до блочно-тематичного планування з урахуванням освітніх напрямків, та базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи такі види планування: перспективне та календарне. Кожна група планує роботу з дітьми враховуючи їх вікові особливості та завдання програми.

Перспективний план розробляється на місяць наперед. В ньому зазначається:

–  комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну; робота з батьками на місяць; теми тижнів;  орієнтовний розподіл занять на тиждень; планування другої половини дня

Календарні плани складаються вихователями на наступний день. У цих планах зазначаються: дата; тема тижня/дня; планування І та ІІ половини дня за режимними моментами;ьмета діяльності; форми роботи до кожного виду діяльності.