Група №9 «Мультяшки»

Група для дошкільного віку

                                                     РЕЖИМ РОБОТИ : з 07.30 до 16. 30

 

 

Основні напрямки роботи групи:

 • Формування всебічно розвиненої особистості з умінням застосовувати знання у всіх сферах життєдіяльності.
 • Розвиток інтелектуального потенціалу дошкільників шляхом використання новітніх інноваційних технологій.
 •  Виявлення та розвиток нахилів і задатків дошкільників
 • Впроваджувати інноваційні технології з розвитку у дошкільників логіко-математичних здібностей шляхом застосування розвиваючих ігор та LEGO-констроювання.
 • Підвищувати рухову активність на рогулянках, фізкультурних заняттях для забезпечення всього фізичного розвитку дітей.
 • Створювати оптимальні умови для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій. Виховувати дітей фізично витривалими, сміливими, ловкими і рухливими під час ігор, спортивних свят, розваг.
 • Удосканалювати підвищення рівня культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно – патріотичних почуттів, відповідно до завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей  у контексті розвитку духовного потенціалу особистості,урахування народних традицій в освітній діяльності, долучення дітей до цінностей національної культури свого народу та в світлі вимог Базового компонента дошкільної освіти.
 • Удосконалювати роботу з дітьми по використанню посильної трудової участі дітей з метою укріплення м’язової системи, а також виховання розвинутої особистості. Залучати дітей до посильної праці: прибирання майданчиків, праця на городі, квітнику, господарчо–побутова праця.
 • Удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом використання сучасних технологій розвитку зв’язного мовлення та активізування словникового запасу слів.
 • Формувати розвиток у дітей комунікативних здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому.
 • Впроваджувати елементи інноваційних педагогічних технологій з метою розв’язування проблеми розумового розвитку дошкільнят.
 • Удосконалювати роботу з дітьми по використанню посильної трудової участі дітей з метою укріплення м’язової системи, а також виховання розвинутої особистості. Залучати дітей до посильної праці: прибирання майданчиків, праця на городі, квітнику, господарчо–побутова праця.