Група №8 «Метелик»

 

Група дошкільного віку                             (для дітей з порушенням опорно-рухового апарату)

РЕЖИМ РОБОТИ : з 07.00 до 17. 00

 

 

 

 

                 

Основні напрямки роботи групи:

  • Формування всебічно розвиненої особистості з умінням застосовувати знання у всіх сферах життєдіяльності.
  • Удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи, спрямованої на активізацію рухового режиму, надання йому оздоровчого характеру.
  • Розвиток інтелектуального потенціалу дошкільників шляхом використання новітніх інноваційних технологій.
  •  Виявлення та розвиток нахилів і задатків дошкільників
  • Валеологічне виховання дітей дошкільного віку як фактор становлення звичок здорового способу життя (в т.ч. в умовах пандемії); Вчити встановлювати гармонійні відносини з живою та неживою природою, виховувати доброзичливе ставлення до її об’єктів та дарунків.
  • Впроваджувати елементи інноваційних педагогічних технологій з метою розв’язування проблеми розумового розвитку дошкільнят.
  • Підвищувати рухову активність на рогулянках, фізкультурних заняттях для забезпечення всього фізичного розвитку дітей.
  • Створювати оптимальні умови для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій. Виховувати дітей фізично витривалими, сміливими, ловкими і рухливими під час ігор, спортивних свят, розваг.
  • Удосканалювати підвищення рівня культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно – патріотичних почуттів, відповідно до завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей  у контексті розвитку духовного потенціалу особистості,урахування народних традицій в освітній діяльності, долучення дітей до цінностей національної культури свого народу та в світі вимог Базового компонента дошкільної освіти.
  • Удосконалювати роботу з дітьми по використанню посильної трудової участі дітей з метою укріплення м’язової системи, а також виховання розвинутої особистості. Залучати дітей до посильної праці: прибирання майданчиків, праця на городі, квітнику, господарчо–побутова праця.