Правила прийому

 

 

 

Батьківська сторінка - Структурний підрозділ - заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Рукавичка"

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ДНЗ.
Прийом дітей в заклади дошкільної освіти здійснюється відповідно до Ст.9,14 Закону України “Про дошкільну освіту”, п.п. 6,7,8,9,10″Положення про заклад дошкільної освіти” та основних положень Статуту закладу дошкільної освіти .

Для зарахування дитини до дитячого садка необхідно пред’явити наступні документи:

— заява батьків або осіб, які їх замінюють;
— медична довідка про стан здоров’я дитини;
— свідоцтво про народження (копія) ;
— довідка про щеплення;
— при наявності пільг – документи, що їх підтверджують.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником закладу протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, направлення місцевого органу управління освіти, висновку МПК.
За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

 

 

Батьківська сторінка - Структурний підрозділ - заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Рукавичка"

ПРАВИЛА ДЛЯ БАТЬКІВ

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати і розвивати її в родинному колі. (Ст. 7 п. 3 Закону України «Про дошкільну освіту»):
1. Загальні положення:
1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі — батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі — дошкільний заклад) . Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.
2. Права батьків:
2.1 Батьки мають право:
— вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
— обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
— звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
— на пільги на харчування;
— вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
— на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;
— брати участь у заходах дошкільного закладу;
— брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу.
3.Обов’зки батьків:
3.1.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
— сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідного до вимог Базового компоненту дошкільної освіти;
— батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності;
— відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її у родинному колі;
— забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного навчального закладу та своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
— слідкувати за станом здоров’я дитини та вчасно повідомляти персонал дошкільного навчального закладу про зміни та стан здоров’я дитини;
— не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров’ю дитини;
— не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;
— приводити дитину добре вимитою, одягненою в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;
— забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу;
— своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
— в разі відсутності дитини три і більше днів, приводити дитину до дошкільного навчального закладу з довідкою від дільничного лікаря з зазначенням діагнозу або причини відсутності;
— дотримуватись встановленого розпорядку закладу;
— передавати особисто дитину вихователеві, приводячи її до дошкільного закладу;
— забороняється забирати дітей з дошкільного навчального закладу батькам або особам, що їх замінюють, в нетверезому стані;
— своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
— батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;
— приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві, ввечері — вихователі зобов’язані передати дитину батькам;
— не забирати дітей в нетверезому стані;
— дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей;
— своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі;
— відвідувати батьківські збори;
— виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;
— бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні;
— інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.